Winactie - Actievoorwaarden deelname actie

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Boonman Bedden uitgeschreven actie: December cadeau maand 2022.
2. Deelname aan deze actie is gratis. Je neemt deel wanneer je gegevens achterlaat via het formulier op https://www.boonmanbedden.nl/klantenservice/winactie.
3. Deze actie loopt vanaf 6 december tot 26 december 2022.
4. Boonman Bedden kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen, aanpassen of stopzetten. Een eventuele herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst voorzien van een datum.
5. Door deelname aan de december actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. 
6. Het M line Coolmotion 5/6 matras kan gewisseld worden naar een Coolmotion matras 7/8, de meerkosten hiervan zijn voor eigen rekening. 

Deelname

7. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
8. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de actie.
9. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
10. De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Boonman Bedden voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
11. Bij deelname wordt automatisch akkoord gegeven aan Boonman Bedden om de persoonsgegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden van Boonman bedden. Met de optie om dit op ieder moment af te melden.
12. Medewerkers van Boonman Bedden zijn uitgesloten van deelname.

Uitslag

13. Uit alle inschrijvingen worden winnaars geselecteerd.
14. Winnaars worden na 26 december 2022 binnen 10 werkdagen na sluiten van deze actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres dat zij hebben achtergelaten.
15. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
16. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
18. Voor vragen en/of klachten omtrent de Boonman december cadeau maand kan contact opgenomen worden met de klantenservice van Boonman Bedden via 073-5470153 of per e-mail via web@boonmanbedden.nl.